1 stable release

3.0.0 Sep 12, 2022

#982 in Development tools

GPL-3.0 license

59KB
1.5K SLoC

Advocat

No presentis res al jutge sense abans consultar al teu advocat!

Que fa l'advocat?

Aquest programa és capaç de compilar els problemes del jutge i provar-los automàticament. Els tests es descarregaràn de forma automàtica i es comprovaran. Si el problema demana un procediment en comptes d'un programa, es descarregarà el procediment main() utilitzat pel jutge per a avaluar el programa, evitant que hagis d'escriure tu mateix aquest mètode que el jutge no avaluarà.

Requisits

 • g++
 • curl
 • rust (build)
 • cargo (build)

Instruccions d'ús

Guarda el teu treball com a main.cc a una carpeta anomenada com la ID del problema del jutge (p.ex. P90615_ca/main.cc). Executa advocat al directori i el programa automàticament complilarà i provarà el teu programa. Tingues en compte que si la ID del problema comença amb 'X' el problema és privat i no és possible descarregar els arxius sense iniciar sessió. Pots iniciar sessió al jutge a través de l'advocat modificant l'arxiu de configuració ~/.config/advocat/config.ini per incloure els següents paràmetres:

[auth]
email = EL_TEU_CORREU
password = LA_TEVA_CONTRASENYA

Instruccions d'instal·lació / actualització

Per a instal·lar o actualitzar el programa:

cargo install --git https://github.com/rdvdev2/advocat

Si mai has instal·lat programes mitjançant cargo install, afegeix la ruta d'instal·lació al path:

# Al final del teu .bashrc / .zshrc
export PATH=$PATH:$HOME/.cargo/bin

Si tornes a obrir la terminal o recarregues el fitxer .bashrc / .zshrc el programa ja estarà disponible.

Com afegir tests a un problema

Alguns problemes al jutge no tenen tests públics, o potser vols afegir al teu joc de proves un test privat que ha fallat o altres casos inventats per tu. En aquests casos, l'advocat pot llegir els tests que guardis a la mateixa carpeta que el teu main.cc i a les seves subcarpetes. Cada test consta de dos arxius, amb el mateix nom i diferent extensió:

 • NOM_TEST.inp: Conté l'entrada del programa
 • NOM_TEST.cor: Conté la sortida correcta del programa per a l'entrada corresponent

És important vigilar les línies en blanc al final de l'arxiu .cor, ja que si hi ha una línia en blanc al final de l'arxiu el test només es considerarà correcte si el programa també produeix una línia en blanc. En el cas d'escriure tests per a un problema de procediment (sense main()) es recomana comprovar l'arxiu ~/.cache/advocat/ID_PROBLEMA/main.cc per saber com es llegirà l'entrada.

Llicències del codi font

Les plantilles de la carpeta templates/, així com els procediments per a compilar els programes són adaptats del repositori jutge-org/jutge-driver-std.

TODO

Tot i que l'advocat és un programa funcional, encara hi ha algunes característiques pendents d'implementar:

 • Compatibilitat amb altres compiladors (actualment s'utilitza el p1++)
 • Compatibilitat amb altres llenguatges (actualment només es processen programes en C++)
 • Execució dels tests en paral·lel
 • Traducció al català i el castellà (actualment el programa és en anglès)
 • Interacció directa amb el jutge:
  • Descàrrega d'enunciats
  • Publicació de resolucions i mostra del veredicte
  • Navegació de llistes
  • Descàrrega de solucions prèvies
 • Càlcul de mètriques (ccn, cl, diff...)
 • Paràmetres per modificar el comportament del programa (eliminar la cache, no descarregar arxius, utilitzar arxius diferents de main.cc)
 • Més opcions de configuració (similars als paràmetres)

Aquesta llista no està en ordre de prioritat, i qualsevol contribució és benvinguda.

Dependencies

~17–27MB
~406K SLoC