Active direct dependers over time: total, gained/lost
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
9
11
13
13
15
14
14
15
18
22
22
22
22
21
2019 2020 2021

It's used only as a dev dependency in 26 crates.

Number of dependersrusty-hook versionDownloads/month
24 0.11.2 5.7K
2 0.10.3 2.1K
Depender (with downloads and own rev deps) rusty-hook version
23K 4 ci_info dev ^0.11
21K 5 fsio dev ^0.11
21K 6 envmnt dev ^0.11
14K 1 cargo-make dev ^0.11
12K 14 run_script dev ^0.11
11K 19 git_info dev ^0.11
10K 3 rust_info dev ^0.11
8.2K 1 nias dev ^0.11.0
3.7K 2 boring dev ^0.10.1
600 2 nvml-wrapper dev ^0.11.1
480 dubp dev ^0.11.2
280 simple_redis dev ^0.11
150 leo-lang dev ^0.11.2
110 bookkeeping dev ^0.11.2
aleo dev ^0.11.2
2 aliri_oauth2 dev ^0.11
dicer dev ^0.11.2
minimal-id dev ~0
1 ojichat dev ^0.11.2
ojichat-cli dev ^0.11.2
seagull dev ^0.11.1
snarkos dev ^0.11.2
snarkvm dev ^0.11.2
superkeyloader dev ^0.10
unifac dev ^0.11.2
zip_structs dev ^0.11.2