#bevy #inspector #rapier #physics

bevy-inspector-egui-rapier

bevy-inspector-egui integration for rapier

9 releases (breaking)

0.9.0 Dec 16, 2022
0.8.0 Nov 20, 2022
0.7.0 Nov 3, 2022
0.6.0 Sep 19, 2022
0.1.1 Mar 19, 2022

#1534 in Game dev

Download history 113/week @ 2023-10-27 91/week @ 2023-11-03 83/week @ 2023-11-10 96/week @ 2023-11-17 109/week @ 2023-11-24 89/week @ 2023-12-01 83/week @ 2023-12-08 93/week @ 2023-12-15 115/week @ 2023-12-22 54/week @ 2023-12-29 102/week @ 2024-01-05 81/week @ 2024-01-12 71/week @ 2024-01-19 99/week @ 2024-01-26 55/week @ 2024-02-02 98/week @ 2024-02-09

337 downloads per month

MIT license

300KB
6K SLoC

bevy-inspector-egui-rapier

[dependencies]
bevy-inspector-egui = "0.11"
bevy-inspector-egui-rapier = { version = "0.3", features = ["rapier3d"] }
use bevy::prelude::*;
use bevy_inspector_egui::WorldInspectorPlugin;
use bevy_inspector_egui_rapier::InspectableRapierPlugin;
use bevy_rapier3d::prelude::*;

fn main() {
  App::new()
    .add_plugins(DefaultPlugins)
    .add_plugin(RapierDebugRenderPlugin)
    .add_plugin(RapierPhysicsPlugin::<NoUserData>::default())
    .add_plugin(InspectableRapierPlugin) // <--- register the inspectable UI functions for rapier types
    .add_plugin(WorldInspectorPlugin)
    .run();
}

Bevy support table

bevy bevy-inspector-egui bevy-inspector-egui-rapier bevy_rapier
0.9 0.15 0.9 0.19
0.9 0.14 0.8 0.19
0.8 0.13 0.7 0.18
0.8 0.13 0.6 0.16
0.8 0.12 0.5 0.16
0.7 0.11 0.4 0.14
0.7 0.11 0.3 0.13
0.7 0.10 0.2 0.12
0.6 0.9 0.1 0.12

Dependencies

~40–57MB
~854K SLoC