#mqtt #io-t #messaging

ntex-mqtt

Client and Server framework for MQTT v5 and v3.1.1 protocols

83 releases

0.8.7 Jun 9, 2022
0.8.5 Apr 19, 2022
0.8.4 Mar 14, 2022
0.8.0 Dec 30, 2021
0.2.0 Jul 28, 2020

#211 in Network programming

Download history 657/week @ 2022-03-15 513/week @ 2022-03-22 297/week @ 2022-03-29 169/week @ 2022-04-05 186/week @ 2022-04-12 295/week @ 2022-04-19 769/week @ 2022-04-26 745/week @ 2022-05-03 1449/week @ 2022-05-10 453/week @ 2022-05-17 488/week @ 2022-05-24 927/week @ 2022-05-31 345/week @ 2022-06-07 95/week @ 2022-06-14 178/week @ 2022-06-21 196/week @ 2022-06-28

928 downloads per month

MIT license

510KB
13K SLoC

MQTT Client/Server framework

build status codecov crates.io

MQTT Client/Server framework for ntex with support of v5 and v3.1.1 protocols


lib.rs:

MQTT Client/Server framework

Dependencies

~10MB
~289K SLoC