Cargo Features

xenet has no features set by default.

[dependencies]
xenet = { version = "0.5.0", features = ["pcap", "serde"] }
pcap

Enables pcap of xenet-datalink

serde

Enables serde of xenet-core, xenet-datalink, and xenet-packet

xenet has 2 features without comments.