#async #future #amqp #rabbitmq #lapin

yanked rustmq

Zero-cost abstraction of lapin AMQP client crate

1.0.0 Dec 18, 2019

#8 in #lapin

Apache-2.0 AND MIT

52KB
919 lines

rustmq

Zero-cost abstraction of lapin AMQP client crate

DroneCI CircleCI

Modules

 • client: Client and Connection structs
 • consume: Consumer and ConsumerBuilder structs
 • produce: Producer and ProducerBuilder structs
 • message: Message struct, MessagePeek and MessageProcess async traits

Example

Currently, examples/rustmq/main.rs demonstrates the RabbitMQ RPC pattern through the Rust 1.39 async-await feature. It uses FlatBuffers for the message encoding/decoding.

Here is the tokio's Threaded scheduler example, as in [main.rs]:

fn tokio_threaded(cfg: crate::cfg::Config) -> Result<(), Box<dyn std::error::Error>> {
  let mut rt = tokio::runtime::Builder::new()
    .threaded_scheduler()
    .enable_time()
    .build()?;
  let client = Client::new();

  rt.block_on(async move {
    // One connection for multiple producers.
    let conn = client.connect(&cfg.uri).await?;
    let mut builder = conn.producer_builder();
    builder.exchange(&cfg.exchange).queue(&cfg.queue);
    for _ in 0..cfg.producers {
      let builder = builder.clone();
      tokio::spawn(async move {
        match builder.build().await {
          Err(e) => eprintln!("{}", e),
          Ok(p) => {
            let mut p = ASCIIGenerator(p);
            if let Err(err) = p.run().await {
              eprintln!("{}", err);
            }
          }
        }
      });
    }
    // One connection for multiple consumers.
    let conn = client.connect(&cfg.uri).await?;
    let mut builder = conn.consumer_builder();
    builder.exchange(&cfg.exchange).queue(&cfg.queue);
    for _ in 0..cfg.consumers {
      let builder = builder.clone();
      tokio::spawn(async move {
        match builder.build().await {
          Err(err) => eprintln!("{}", err),
          Ok(c) => {
            let mut c = EchoConsumer(c);
            if let Err(err) = c.run().await {
              eprintln!("{}", err);
            }
          }
        }
      });
    }
    // idle loop.
    loop {
      tokio::time::delay_for(std::time::Duration::from_millis(1000)).await;
    }
  })
}

Here is the sample ASCIIGererator producer:

struct ASCIIGenerator(Producer);

impl ASCIIGenerator {
  async fn run(&mut self) -> Result<(), Error> {
    let mut builder = FlatBufferBuilder::new();
    loop {
      // Generate ASCII character FlatBuffer messages
      // and print the received message to stderr.
      for data in { b'!'..=b'~' } {
        let req = Self::make_buf(&mut builder, vec![data]);
        let resp = self.0.rpc(req).await?;
        Self::print_buf(resp);
      }
    }
  }
  fn make_buf(builder: &mut FlatBufferBuilder, data: Vec<u8>) -> Vec<u8> {
    let data = builder.create_string(&String::from_utf8(data).unwrap());
    let mut mb = crate::msg::MessageBuilder::new(builder);
    mb.add_msg(data);
    let msg = mb.finish();
    builder.finish(msg, None);
    let req = builder.finished_data().to_vec();
    builder.reset();
    req
  }
  fn print_buf(resp: Vec<u8>) {
    if resp.is_empty() {
      return;
    }
    let msg = crate::msg::get_root_as_message(&resp);
    if let Some(data) = msg.msg() {
      eprint!("{}", data);
    }
  }
}

And the sample EchoConsumer consumer:

struct EchoConsumer(Consumer);

impl EchoConsumer {
  async fn run(&mut self) -> Result<(), Error> {
    while let Some(msg) = self.0.next().await {
      match msg {
        // Echo back the message.
        Ok(req) => self.0.response(&req, req.data()).await?,
        Err(err) => return Err(err),
      }
    }
    Ok(())
  }
}

Execution

Here is the output of the make run, which is an alias of cargo run --example as in Makefile. It dumps printable ascii characters to the stderr.

$ make run
  Compiling rustmq v0.3.0 (/home/kei/git/rustmq)
  Finished dev [unoptimized + debuginfo] target(s) in 1.63s
   Running `target/debug/rustmq`
!!!!!!!!!!!"!!"!!!!!!!!!"!!""!!!!!!!"!""""#"""#""""#""#"""""#""#"#"##""#"$##"$#######$######$$###$##$$$$$%$$%#$#$$$$$$%$$$
$$$%%$$$%$%%%$%%&%&%%$%%%%%%%&%%%%&%&%&%&&%&'&%&%%&&&&&&&&''&'&&&&&'&&'''(&&&'''('''''('&'''''(''(&'(''('()'()('(()((()(((
()'()()(()((()*'((*()*())))*)**))))))))(+)*))*))(+*)*+*)*+*+*****+*,****+)**+*+**+,)*+,*,+++,+,++++-,+++*++++,+*-,,++,-,,-
,+,,-,,-,,-,,+,-,,,-,..+--.,---.------,.,,-..---,.--/.-//..-......-.//.--./...-//...0.///0////././/00////100.//0/.00//0.01
/010/00020110/0000100/101121100/100121112111120131112012223122221122231223022323343131322332223423534244332442344313234333
3343465444535445543345434444555425475556665455466555666447554568365766556766755676766579787876767458875677666667768788789:
978788987577898677887688798899:99;989:8:869988899:99998:98:77;:::::;7:9;9<99;9;::9:;;;9;:<::;8:8:9=:;;<;8::<<::;<:;:=<9:<9
9<<;<=;;><<;<;;;;=;=:<;=;>=;<;==:<<?=<=<><>><<<=<=:=;=><><<@=<==>?>;?===>>;?<?===>===?>?>>A=>?<?=?=?@>>><@>>@@?B=?>>?@>>>@
?@>?>>@>@??=@AA?CAA??@?@A?AA?@?@@A??@??A>?B@>AB@D@B@@BA@BABBA@B@C@AAEAA@CAB@C?@A@A?BAACBCCAACBBADCBDABBBAEB@BAFBDCDBCDDBBC
BDCADB@CCEBCCBCCFGEEAACDDCBCFEECCBEDDCDDDCDECCDFHGDBFGDDFEFBEFEDIHDDEDDCEGEGDEEECEFCDHEEGFCFIHFFDEEDEEFEFFHJEEFFDFGFGIFHGD
GGJIGEFFEHGFIHEHJHFGGGFKGIHFGFGJGKGEHFGGFGIJIKHIJIHHHFIGHHGKGHIHGFHHLGLHGHJKJIJJILGIHJHIKGLJMJHIKHIIKILHIHIKIIMKJMHJKNJHKJ
LLJKMIKJIIJJKILNNIMLLJJJIILLKJMIKKKJMMOKKLMKMJNLJKMNJOJOLJMLKNKJLLNKLNKLONPNOKPKLMLKPNLMMMNMKLOKLMOMLLOOMPLMPLLNMONNNMQLMP
MNPLMNQOOQPNMPNOMNMMNPQQOOOMMPRNPQROONNNQONOQPRONNQONPPRNPRQNSQPORQPOPOSORSQQSQPORPQOOSOPORORRTQPSRSTPSQQURTPQPPRTRPPTQRPQ
SRPSTQSSPUTSRQVRTSSUTQQQRQTQTTUUUTRSQQRSSVURQWRUSSTRTVUVXUVTRRRURSRTSTVVRRVWUUSSTTUSVWTSSVWSUTVSWVTXUTVVUSWSWWUTUSYWUXUTWT
UWVXWTUTVWXYTVXUXXUWUXTVVYVTVZXUVWXXUYWVUXYZYZUWVXYYYW[UWWWVVUYYVXWYVZVZWZX[YV[XXWX\VYZWXWZ[YVWXXWZZWZZ[ZW[Y\YXY\X[XXZ\X]W
XZY[[WZ\Y]X[\[Y[[YXZ]YYY\Z][Y^X[YZY]Z\X]\Z[ZZ^\_[\YY^Z\Z[\]^\Z[YZZ\[^]Y\][^[]Z[Z_]`\_\[[Z]]_\][[Z\^_]^][\^\[[^\`_a^^[]^\\]
^^_]\[\^]\`\`]__]`\_]ba`_\_^`_]_`c_^a\ba]]a^`^`a]_]^]^]`^]`a``^_dc^__^bab`_^a`]ab^^aaa^___^bab_`ed__``cbab_`^cb_`b`e_ab_cb
bfc`a`_c``aadcb`cd_c`a`cdcagacdeafaabecdba`c``bddabdabedhbabdedadedbabcfbcbacgeeecbffbceiebdchdbeegeccfgfcffcccfbdgdfbfdjc
cdefefcichhdeddedegfddggfdgckddghefggjggdieeeifledeehehgehhghehehfhgfiffkfhjfjhiifimiggiikffgfffiigjfhkiiegjhglgjgjnhjgggj
jgkjmkjijlkhhkhlghghihjhofkihhhkhkkkmilniglijlpjlliikhilhikiimjiillmlhmommjmijjjjqknjnljmmjkjjimnjkmlinnnnpmkknnkrkjklomkn
ookojkoknkoklljoqnllllskloplpokollpkpplmpolmnplrmommmplmlmmqplqqmqmpnstomqpnqmmqnnpnnqmnmnqnmrnnonrrotonrnrurqqoronpoqonro
onrsoooppsoussspptpsrppvooppsoprporssqqpqtpvtqsttqttptpwqptqqpqqsrurqqqsruqwuuurqrvurrttuuvsurrrsvqqxrsvtxrrqrvswrsvssuvuv
sswwwrtsyvsxswvrrttwtytsussttvwwtxtxuuswuzwxsuuvxywutxtx
^C

You can check the queue status with rabbitmqctl list_queues as below:

$ sudo rabbitmqctl list_queues --vhost your_vhost
Timeout: 60.0 seconds ...
Listing queues for vhost mx ...
name  messages
amq.gen-3CNgzxmjJGoTIjAcy2zhHQ 0
amq.gen-6kHFOKiqnJIltqeH-1I4WQ 0
amq.gen-kWjXOMz0MDX9Rwo6F8sPCA 0
amq.gen-tFNZuCMpdn6so9WnNLAS4w 1
amq.gen-ScKfpco30LHj1feWIIsFXg 1
amq.gen-7uGgXCiiExxrAXZEcrbypg 0
amq.gen-vkFA83xnTHHhR6c_zUG34A 0
amq.gen-48HpeKkKhmQLAa4Q1beQvg 0
amq.gen-FAYzlhiy9liKuMEUVUm2Uw 0
amq.gen-de6sYdZX8cT8yYkb_Y-mPw 0
hello  23
amq.gen-gu_TDgPgWcestqlWNtFSoA 0
amq.gen-advkCsBJKod22vexRSBV6A 0
amq.gen-T6jLPqqOKsL9jk04CFJwtA 0
amq.gen--wRWW5hI-rpdds9goMAYdg 1
amq.gen-f9EYMuzwQoCAhNyIg6SiUQ 0
amq.gen-DxmcpUxHYGOxCD9Q7QM1xg 1
amq.gen-EeeJAmHFOT3GPIMhfXDi8Q 0
amq.gen-zhqOTQag0rM7MDU17pCdXA 0
amq.gen-vyX6_lAv2Pnmcm1a_tBUKA 0
amq.gen-enXP4BCXZhB0tg4C1an4sw 0
amq.gen-nIpKSKokUzU_pCoGTiSBCQ 0
amq.gen-k1p4udDFoA0xhqSXIpPo-Q 0
amq.gen-XrNQZ0cqHgSgUZK_CP0g6w 0
amq.gen-9WZJ4Jw02Dbhhl7sJIQKAQ 0
amq.gen-1TMw_E8g09Xt9UgCoMz-ig 0
amq.gen-rVUkIh-85ims0IiabvF7GA 1
amq.gen-9NeGc4C9qmfX-PLjHkXVDA 0
amq.gen-swJrMKZmNnLhtI0Djz--ag 0
amq.gen-5rEAFqYpG4cp8lBEDG6_gQ 1
amq.gen-ZDNy2Ggt4Dqbvj6cnS-c8A 0
amq.gen-D8id7SF143eN-k7tmHratw 1
amq.gen-AiKQaNiz73V9du8EtgKfMg 0

References

Happy Hacking!

Dependencies

~5.5–8MB
~178K SLoC