14 unstable releases (5 breaking)

new 0.6.0 May 30, 2023
0.5.0 Mar 19, 2023
0.4.0 Nov 11, 2022
0.3.0 May 18, 2022
0.1.6 Mar 5, 2021

#4 in #yang

Download history 38/week @ 2023-02-10 32/week @ 2023-02-17 15/week @ 2023-02-24 20/week @ 2023-03-03 31/week @ 2023-03-10 47/week @ 2023-03-17 12/week @ 2023-03-24 4/week @ 2023-03-31 32/week @ 2023-04-07 28/week @ 2023-04-14 8/week @ 2023-04-21 24/week @ 2023-04-28 45/week @ 2023-05-05 6/week @ 2023-05-12 14/week @ 2023-05-19 54/week @ 2023-05-26

121 downloads per month
Used in yang2

MIT license

6MB
133K SLoC

C 102K SLoC // 0.2% comments Rust 30K SLoC // 0.0% comments Shell 456 SLoC // 0.2% comments RPM Specfile 77 SLoC

Raw FFI bindings for libyang2

No runtime deps