19 stable releases

6.17.3 Apr 18, 2021
6.11.4 Aug 24, 2020
6.7.4 Apr 23, 2020
6.6.4 Feb 21, 2020
0.4.0 Nov 13, 2016

#103 in Database interfaces

Download history 20154/week @ 2021-02-24 19808/week @ 2021-03-03 23147/week @ 2021-03-10 19687/week @ 2021-03-17 21006/week @ 2021-03-24 16345/week @ 2021-03-31 19648/week @ 2021-04-07 18071/week @ 2021-04-14 19430/week @ 2021-04-21 17470/week @ 2021-04-28 18777/week @ 2021-05-05 20315/week @ 2021-05-12 19490/week @ 2021-05-19 20053/week @ 2021-05-26 20681/week @ 2021-06-02 15977/week @ 2021-06-09

83,703 downloads per month
Used in 136 crates (4 directly)

MIT/Apache-2.0/BSD-3-Clause

22MB
462K SLoC

C++ 290K SLoC // 0.1% comments C 92K SLoC // 0.2% comments Java 34K SLoC // 0.3% comments Visual Studio Project 22K SLoC Python 9K SLoC // 0.1% comments Shell 5.5K SLoC // 0.2% comments GNU Style Assembly 2K SLoC // 0.3% comments Ada 1.5K SLoC // 0.2% comments Assembly 1.5K SLoC // 0.2% comments Pascal 1K SLoC // 0.2% comments Visual Studio Solution 1K SLoC C# 879 SLoC // 0.4% comments INI 433 SLoC // 0.1% comments Rust 390 SLoC // 0.1% comments PowerShell 370 SLoC // 0.2% comments JavaScript 95 SLoC // 0.1% comments Batch 87 SLoC Automake 34 SLoC

RocksDB bindings

Low-level bindings to RocksDB's C API.

Based on original work by Tyler Neely https://github.com/rust-rocksdb/rust-rocksdb and Jeremy Fitzhardinge https://github.com/jsgf/rocksdb-sys

Dependencies