18 stable releases

6.11.4 Aug 24, 2020
6.7.4 Apr 23, 2020
6.6.4 Feb 21, 2020
6.2.4 Nov 14, 2019
0.4.0 Nov 13, 2016

#55 in Database interfaces

Download history 9597/week @ 2020-11-07 11255/week @ 2020-11-14 10893/week @ 2020-11-21 14466/week @ 2020-11-28 14835/week @ 2020-12-05 12225/week @ 2020-12-12 8181/week @ 2020-12-19 7076/week @ 2020-12-26 13627/week @ 2021-01-02 15610/week @ 2021-01-09 15221/week @ 2021-01-16 17109/week @ 2021-01-23 17755/week @ 2021-01-30 17313/week @ 2021-02-06 19114/week @ 2021-02-13 19773/week @ 2021-02-20

50,642 downloads per month
Used in 110 crates (4 directly)

MIT/Apache-2.0/BSD-3-Clause

21MB
433K SLoC

C++ 265K SLoC // 0.1% comments C 91K SLoC // 0.2% comments Java 32K SLoC // 0.4% comments Visual Studio Project 22K SLoC Python 9K SLoC // 0.1% comments Shell 5K SLoC // 0.2% comments GNU Style Assembly 2K SLoC // 0.3% comments Ada 1.5K SLoC // 0.2% comments Assembly 1.5K SLoC // 0.2% comments Pascal 1K SLoC // 0.2% comments Visual Studio Solution 1K SLoC C# 879 SLoC // 0.4% comments INI 433 SLoC // 0.1% comments Rust 375 SLoC // 0.1% comments PowerShell 313 SLoC // 0.2% comments JavaScript 95 SLoC // 0.1% comments Batch 87 SLoC Automake 34 SLoC

RocksDB bindings

Low-level bindings to RocksDB's C API.

Based on original work by Tyler Neely https://github.com/rust-rocksdb/rust-rocksdb and Jeremy Fitzhardinge https://github.com/jsgf/rocksdb-sys

Dependencies