Kimono is used at run time in 2 crates.

Depender Kimono version
yokai ^0.1.3
wagashi ^0.1.3