#control #sixel #ecma48 #iso6429 #dec

control-code

Control code parser and formatter

43 releases (6 breaking)

Uses old Rust 2015

0.7.1 Jun 13, 2017
0.7.0 Feb 14, 2017
0.6.3 Feb 6, 2017
0.6.1 Dec 30, 2016
0.4.9 Nov 29, 2016

#31 in #control

Download history 92/week @ 2022-03-10 227/week @ 2022-03-17 2/week @ 2022-03-24 4/week @ 2022-03-31 4/week @ 2022-04-07 2/week @ 2022-04-14 5/week @ 2022-04-21 220/week @ 2022-04-28 262/week @ 2022-05-05 691/week @ 2022-05-12 179/week @ 2022-05-19 273/week @ 2022-05-26 436/week @ 2022-06-02 7/week @ 2022-06-09 13/week @ 2022-06-16 56/week @ 2022-06-23

602 downloads per month

WTFPL license

150KB
5.5K SLoC

control-code

Crates.io Crates.io WTFPL Build Status

ECMA-48 control code parsing and formatting.

Dependencies

~1MB
~18K SLoC