3 unstable releases

0.2.1 Jan 28, 2020
0.2.0 Jan 7, 2020
0.1.0 May 7, 2019

#3 in #telegram-bot-framework

Download history 2/week @ 2022-03-06 13/week @ 2022-03-13 10/week @ 2022-03-20 1/week @ 2022-03-27 1/week @ 2022-04-10 3/week @ 2022-04-24 7/week @ 2022-05-01 18/week @ 2022-05-08 51/week @ 2022-05-15 13/week @ 2022-05-22 24/week @ 2022-05-29 23/week @ 2022-06-05 1/week @ 2022-06-12 3/week @ 2022-06-19

54 downloads per month

MIT license

34KB
789 lines

CARAPAX-ACCESS

Access handler for carapax

Version Downloads Release Documentation Master Documentation License

Installation

[dependencies]
carapax-access = "0.2"

Example

See examples directory.

Changelog

See CHANGELOG.md

LICENSE

The MIT License (MIT)

Dependencies

~11–15MB
~333K SLoC